Activitat

InCORPOrarte

Mètode corporal per a una nova educació

CAST

Al segle XXI, la corporeïtat es presenta com a element fonamental del desenvolupament de les persones. El cos és una clau a la potencialitat infinita de l’ésser humà. Incorporar-te és una proposta pedagògica que obre camins vivencials d’intervenció des del cos i el moviment per a l’educació emocional, el desenvolupament en valors i el creixement personal. Aporta eines i recursos metodològics per a la dinamització i la facilitació de grups des de l’experiència motriu i la intel·ligència corporal per a la promoció de la salut psicoafectiva del col·lectiu amb què es treballa.

Objectius

 • Capacitar metodològicament en l’aplicació de dinàmiques corporals per a l’educació emocional i el creixement personal, adquirint eines pràctiques i demostrant recursos d’organització i gestió didàctica a la pràctica corporal.
 • Descobrir el valor de la dimensió corporal per la salut física, emocional, mental, relacional i essencial.
 •  Experimentar pràctiques motrius diverses per a la dinamització de grups. Expressió corporal, tècniques corporals introjectives (massatge, tècniques de respiració, atenció plena i relaxació), comunicació no verbal (mirada, contacte, parallenguatge, llenguatge gestual, espai…), dansa improvisació, danses col·lectives, teatre gestual, esports i jocs.
 •  Elaborar un criteri reflexionat sobre la corporeïtat, la motricitat i la seva aplicació. Repensar l’educació incorporant dinàmiques pedagògiques més respectuoses amb l’Ésser.
 •  Millorar les habilitats expressives i comunicatives del professional ampliant el llenguatge del cos.

Un programa dirigit a

Professionals del món educatiu i de la salut, coaching, psicologia, teràpia ocupacional, educació social, temps lliure, entrenament esportiu, arts escèniques, formadors en entitats i organitzacions, facilitadors de creixement personal, educació emocional i interioritat. Persones interessades en el desenvolupament personal i l’acompanyament individual i de grups.

Metodologia

Vivencial. Activa, lúdica, creativa, cooperativa, de la pràctica a la teoria, cercant significativitat i reflexió; respectant la singularitat de cada persona, contemplant amb importància l’enllaç i l’afectivitat, basada en el model d’Ecologia Emocional. Proposa un procés d’autoconeixement per desenvolupar competències de facilitació a través de les experiències viscudes i preguntes despertador.

Paulla Gelpi, facilitadora, creadora i directora del programa InCORPOrarte

Mòduls

Cos sentit i Cos afectiu

Aprèn a sentir la meravella que és el teu cos.

Viu les potencialitats i els recursos que ofereix el cos per desenvolupar una millor gestió de les emocions. Amplia el teu registre de sensacions. Descobreix-te en la teva sensibilitat. Aprèn a estar en tu ia estar atent en tu. Indagarem en la consciència corporal com a base de: la consciència emocional i la consciència com a valor a la vida.


Continguts:

 • Relació entre cos, cervell i salut emocional.
 • Consciència corpoemocional.
 • Regulació emocional: 9 recursos psicocorporals per a la canalització de l’energia emocional, la relaxació i l’atenció plena.

Desenvolupar el sentit de la percepció augmenta el nostre gaudiment de les experiències sensuals. Podeu permetre l’accés a un estat espiritual (…). Ajuda les persones a sentir-se més naturals: més arrelades i de gust amb el seu cos. Gràcies a ell experimentem benestar, pau i amor. És el mitjà pel qual experimentem el “jo”.

Peter Levine.

Cos comunicatiu i cos creatiu

En aquest mòdul viuràs com facilitar la relació interpersonal, generar pertinença i millorar el clima grupal des de diverses pràctiques corporals. Incorporaràs dinàmiques creatives de cooperació, comunicació no verbal i resolució de problemes des del joc i l’expressió corporal, per desenvolupar forts vincles afectius, habilitats socioemocionals i habilitats eficients per a la vida, com la consecució d’objectius i la resolució de conflictes.

Continguts:

 • Relació entre cos, cervell i salut social.
 • El llenguatge del cos: empatia i escolta.
 • La comunicació no verbal efectiva i afectiva (mirada, contacte, conducta facial, gestos, postura, proxèmica, parallenguatge…)
 • Dinàmiques corporals per millorar el clima grupal.
 • Creativitat i motricitat.
 • La creativitat motriu a la gènesi d’emocions agradables, la motivació i el desenvolupament personal. La rellevància del cos creatiu a l’educació emocional.
 • El joc per a la resolució de conflictes.
Cos expressiu i cos instintiu

Aquest mòdul  inclou 3 dies de retir a Can Roca Gros al juliol 2024.

Expressa’t en tota la teva plenitud! Com ens podem alliberar per expressar la nostra pròpia essència i sentir el plaer de l’espontaneïtat? Indagarem als pilars de l’autoestima i quin paper té la corporeïtat en el camí d’enfortiment. En plena natura, recuperarem el moviment espontani revitalitzador. Connectarem amb diferents recursos que augmenten la nostra energia vital i creadora, cultivant-la des de l’alimentació, la comprensió del paper de la sexualitat a les nostres vides i la connexió amb el medi natural que tant ens equilibra. Un recés de 3 dies per cultivar la teva energia i expressar el teu ésser més profund al món.


Continguts:

 • Cos expressiu:
  – Cos expressiu i salut emocional: l’autonomia personal des del cos i el moviment. Els pilars de lautoestima. Imatge corporal i identitat.
  – Creences.
  – L’expressió corporal: relació amb leducació emocional i la neurociència.

 •  Cos instintiu: la naturalesa energètica del cos. Dimensions per cultivar l’energia vital: moviment, sexualitat, alimentació i naturalesa.
  – Relació entre cos, cervell i salut física.
  – Katsugen: el moviment espontani revitalitzador.
  – Neurociència del cos: dinàmiques a la natura.
  – Principis essencials per a una sexualitat plena i conscient.
  – Principis essencials per a una alimentació conscient i saludable. Taller de cuina amb Mercedes Blasco. Aprenem a la pràctica, cuinant per equips al llarg de la retirada diferents menús.
Cos tècnic i cos temple

Tenim un cos que permet mantenir i potenciar la integritat del nostre cervell i les capacitats mentals com l’atenció i la memòria, claus en l’aprenentatge i el rendiment acadèmic. A “cos tècnic” et convidem a: indagar en la relació cos, cervell, aprenentatge i desenvolupament cognitiu; experimentar propostes pràctiques dacció motriu per a la salut mental; conèixer investigacions, programes i aplicacions pràctiques a l’àrea de la neuromotricitat i l’educació.
Des de la metàfora del “cos temple”, indagarem en l’autoconeixement en el camí d’”aprendre a Ser” més autèntica/o en contacte amb la pròpia Essència i contemplar la dimensió espiritual o transcendent de les persones.

Continguts:

 1. La cognició corporeitzada.
 2. Cos Tècnic:
  –  Relació entre cos, cervell i salut mental.
  –  L’acció motriu i la predisposició a laprenentatge;
  –  Impacte de lacció motriu en els processos de neuroprotecció.
  –  Els resultats acadèmics i la relació amb la pràctica física: intervencions puntuals i prolongades.
  –  La repercussió de l’exercici aeròbic al cervell: propostes pràctiques d’exercici aeròbic per al desenvolupament cerebral.
  –  El paper del cerebel a l’acció motriu. Propostes pràctiques coordinatives per al desenvolupament cerebral.
 3. El Cos Temple:
  –  Relació entre cos, cervell i salut interior.
  –  Efectes de les activitats meditatives al cervell.
  –  Propostes pràctiques de relaxació i meditació per al desenvolupament cerebral.
  –  El desenvolupament de la interioritat des de la motricitat (danses contemplatives, sentits, atenció plena i contemplació; activitats corporals introjectives).
  –  Dinàmiques de reflexió i interiorització des de la metàfora corporal.

Us convidem a repensar l’educació des de la mirada de la facilitació de processos, incorporant principis pedagògics i pràctiques més respectuoses amb l’Ésser. Reflexionarem al voltant de les habilitats del professional per acompanyar en l’educació emocional i el creixement interior persones i grups . Un mòdul on la metodologia de facilitació des de la motricitat i la corporeïtat es vivència mitjançant un laboratori de pràctiques que dissenyen les i els mateixos participants. Des d’aquí anirem adquirint eines pràctiques, demostrant recursos d’organització i gestió didàctica a la pràctica corporal i integrarem el “mapa de cossos” vivenciat al llarg de la formació. Paral·lelament desenvoluparem habilitats, valors i actituds en el rol facilitador, que considerem essencials que caracteritzen la “pedagogia de l’Ésser”.


Continguts:

 • El mapa de cossos d’Incorporar-te.
 • Cos i salut física, emocional, mental, social i interior. La salut integral: Bé-estar i Bé-Ser.
 • Epistemologia de motricitat humana. La intel·ligència corporal. La saviesa del cos.
 • Pràctiques motrius per a Ser: actuar i liderar en els nostres contextos.
 • La pedagogia de l’Ésser: principis ètics i metodològics.
 • Didàctica de les pràctiques motrius. Disseny de sessions, aplicació dactivitats i planificació de programes des de la corporeïtat.
 • El rol de facilitació a la pedagogia de l’Ésser.

Durada total de la formació: 145 hores

 • 108 h presencials (33 h teòriques 75 h pràctiques).
 • 32 h no presencials de treball individual i grupal.
 • 5 h tutories per al seguiment de projectes i evolució personal.

Professorat

Comptarem amb un equip de persones expertes reconegudes en l’àrea a nivell d’intervenció, investigació i publicació.

PAULA GELPI

Directora i coordinadora del programa. Facilitadora especialitzada en Educació Emocional i Interioritat. Formada en l’àmbit de la Motricitat Humana així com en Arts Escèniques (Expressió Corporal, Dansa i Música). Estudia i aplica metodologies actives, lúdiques i creatives amb orientació neurocientífica. Compromesa amb l’educació, la innovació i el desenvolupament de persones i col·lectius.

IRENE PELLICER

La meva vida ha estat marcada per lactivitat física. La gimnàstica rítmica va ser la meva passió durant tota la meva infància i adolescència, fet que em va portar a estudiar la Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Passat un temps, necessitava arribar a alguna cosa més, la meva elevada sensibilitat em va portar a endinsar-me al món de les emocions amb el Màster en Educació Emocional i Benestar. En aquell moment vaig sentir que per fi havia trobat l’equilibri, per fi s’expressava tot el meu ésser. Avui segueixo indagant en tot allò que desperta la meva curiositat, en aquest moment, l’apassionant món de la Neurociència, en relació amb l’acció motriu.

ROSA MIRALLES

Educadora emocional. Apassionada per aprendre i millorar cada dia; gaudeixo acompanyant les persones i els equips perquè treguin el millor d’ells mateixos, trobin sentit al que fan i se sentin bé. Des de ben petita… el ball, l’expressió corporal i la dansa m’han acompanyat. Gràcies a aquestes disciplines he après a escoltar el cos i tenir una visió global de la persona.

LAIA MESTRES

Hola! Sóc Laia Mestres, especialista en educació emocional amb àmplia experiència en la creació, implementació i avaluació de projectes del desenvolupament emocional adreçats a la comunitat educativa. Una persona moguda per les emocions, envoltada de valors com ara la inquietud, el desafiament, el compromís i el desenvolupament. Cadascun d’aquests valors em construeix i m’ajuda a ressonar amb coneixement i experiència, formen part del meu cervell inusual, que em porta a superar els desafiaments que em proposo.

MARIONA CASANY

Llicenciada en Psicologia, experta en Intel·ligència Emocional i PNL i graduada en Dansa Clàssica. He desenvolupat la meva carrera professional a dues grans àrees, la de la docència i la formació, tant en organismes públics com privats, i la de l’acompanyament individual. Estic especialitzada en el desenvolupament de persones i organitzacions, mitjançant la formació i la comunicació, així com l’acompanyament individual o grupal en processos de canvi i autoconeixement. Vaig fundar PSI PENSA, SENT, IMAGINA, amb la idea d’apropar-me a totes aquestes persones, organitzacions i equips que estan en un procés de millorar el seu benestar emocional per encaminar-se cap a l’excel·lència personal i laboral.

Et pot interessar...

InCORPOrarte a la Natura: obrint el cor a través de la dimensió corporal

Et proposem una experiència per retrobar-te amb tu, amb les altres persones i amb la natura en plena comarca de La Selva! Ho farem a través de la descoberta i posada en marxa del cos perceptiu i sensible, un cos que expressa, un cos que comunica i es relaciona, un cos que crea. Un Cos fet Cor. Reserva’t el dissabte 21 d’octubre i viu aquesta experiència sensorial i transformadora per despertar la consciència i connectar plenament amb aquest entorn incomparable a la tardor i amb tu.

Categories: Activitat

Tagged as: , ,

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *