Etiqueta: direcció i gestió d’equips

Direcció i gestió d’equips

CAST  “La capacitat de lideratge consisteix en fer que la persona amb qui treballes tingui objectius més alts, que el seu rendiment arribi al màxim possible, i construir una personalitat més enllà de les seves limitacions.” Peter F. Drucker . Comprenem l’organització com un sistema conversacional que persegueix l’excel·lència. […]

Dirección y gestión de equipos

CAT “La capacidad de liderazgo consiste en hacer que la persona con la que trabajas tenga objetivos más altos, que su rendimiento llegue al máximo posible, y construir una personalidad más allá de sus limitaciones.” Peter F. Drucker . Comprendemos la organización como un sistema conversacional que persigue […]