Author Archives

El despertador

Organitzacions saludables

La qualitat dels vincles a les  Organitzacions CAST La importància de la qualitat dels vincles que hi ha entre els/les nostres col·laboradors/es és un dels temes que ens hauria de preocupar i ocupar si volem orientar-nos a aconseguir organitzacions més saludables, enteses com a entorns que proporcionen benestar, […]