Etiqueta: llibre de referència

Recursos

CAST En aquest apartat compartim aquells recursos i materials que ens han acompanyat en l’aprenentatge individual i col·lectiu de la nostra vocació, així com en la gènesi de la nostra metodologia, que engloba diferents disciplines i mirades. Hem seleccionat aquelles lectures, llibres i fonts que poden ser una […]

Recursos y herramientas

CAT En este apartado compartimos aquellos recursos y materiales que nos han acompañado en el aprendizaje individual y colectivo de nuestra vocación, así como en la génesis de nuestra metodología, que engloba diferentes disciplinas y miradas. Hemos seleccionado aquellas lecturas, libros y fuentes que pueden ser una buena […]