Author Archives

El despertador

Organizaciones saludables

Gestión de equipos y clima en las organizaciones CAT La innovación interna conduce a la excelencia externa.Nuestra experiencia nos demuestra que una buena gestión de cómo nos relacionamos con nosotras mismas y con las demás personas mejora la efectividad y la calidad del servicio, aportando un valor añadido […]

Innovació a l’organització

Fórmula ACCIÓ Ens enlairem! Una bona gestió de com ens relacionem amb nosaltres mateixos/es i amb les altres persones millora l’efectivitat i la qualitat del servei, aportant un valor afegit a l’organització. Quan aconseguim que això passi i som conscients dels valors que determinen la cultura organitzativa, ENS […]

Cohesió

Fórmula ACCIÓ L’engranatge L’equip és l’ENGRANATGE que ens permet fer camí i créixer com a organització. De la qualitat dels vincles entre companys/es en dependrà, també, la qualitat del clima laboral. La consciència de l’impacte de les nostres actuacions i la responsabilitat 100% són dos valors cabdals per […]

Comunicació

Fórmula ACCIÓ La clau Una vegada som conscients del nostre potencial i de l’impacte de les pròpies accions, ens adonem que tenim la CLAU per millorar la relació amb les altres persones del nostre equip. D’aquesta manera, posem en valor la comuncació afectiva per aconseguir una comu-nicació més […]

Autolideratge

Fórmula ACCIÓ El motor Tot comença per nosaltres mateixos/es. Som el principal MOTOR del canvi. Només des de l’autoobservació i la presa de consciència podem arribar a generar noves mirades i oportunitats per, finalment, passar a l’acció, perquè sense ella no hi ha transformació. Allò que fem o […]

Organitzacions saludables

Gestió d’equips i clima a les organitzacions CAST La innovació interna porta a l’excel·lència externa.La nostra experiència ens demostra que una bona gestió de com ens relacionem amb nosaltres mateixes i amb les altres persones millora l’efectivitat i la qualitat del servei, aportant un valor afegit a l’organització. […]