Etiqueta: procés en grup

Sessions grupals

CAST Aquesta és una modalitat a mig camí entre les sessions individuals i els tallers. Ens hem adonat que treballar en grup reduït (de 6 persones) aporta proximitat i riquesa per avançar en les recerques particulars aprofitant l’energia compartida. Fa temps que tenim funcionant diversos grups i l’experiència està resultant […]

Sesiones en grupo

CAT Esta es una modalidad a medio camino entre las sesiones individuales y los talleres. Nos hemos dado cuenta de que trabajar en grupo reducido (de 6 personas) aporta proximidad y riqueza para avanzar en las búsquedas particulares aprovechando la energía compartida. Hace tiempo que tenemos funcionando varios grupos […]