amb els joves

380 joves han participat del servei de coaching laboral a Barcelona Activa i Punts d’Informació Juvenil al llarg de 2016

Conversa amb Jordi Esqué sobre el servei de coaching laboral per a joves

Al llarg de 2016 un total de 380 nois i noies entre 16 i 35 anys han participat del servei de coaching laboral per a joves en el marc del programa Barcelona Treball Joves. Es tracta del segon any que El despertador ha ofert aquest servei als Punts d’Informació Juvenil de Barcelona i a Barcelona Activa.

Per ajudar-nos a fer balanç de l’experiència ens trobem amb en Jordi Esqué, coach especialitzat en orientació laboral, col·laborador d’El despertador, i el responsable d’acompanyar els nois i noies que participen d’un procés de coaching laboral als diferents Punts d’Informació Juvenil de Barcelona.

Enfilats a un terrat, compartim aquesta conversa que ens ajuda a conèixer el funcionament del servei, així com les inquietuds i cerques que han fet que, l’any passat, 134 joves s’acostessin als Punts d’Informació Juvenil de Sant Martí, Garcilaso, Nou Barris, Sants-Montjuïc, Gràcia, Les Basses i el CIAJ (Centre d’Informació i Assessorament Juvenil).

Bona tarda, Jordi.
Comencem pel més bàsic: en què consisteix el servei de coaching laboral?

El coaching laboral és un procés d’acompanyament personalitzat adreçat al jove per endegar o reconduir el seu procés de recerca de feina o de millora de la seva ocupabilitat. I, en ocasions, valorar la possibilitat d’emprendre un projecte propi.

Realitzem un format de 4 sessions, amb una durada d’una hora i mitja per sessió. El fil conductor que emprem és la metàfora del Camino de Santiago que ens ajuda molt a visualitzar el procés: tots som “caminants” avançant en els nostres propis camins i aquests espais de trobada són com els albergs, on poden trobar-se amb altres caminants amb els quals compartir experiències. I també hi ha la persona que regeix l’alberg, que acull i acompanya els seus processos personals/professionals.


“El jove millora la seva ocupabilitat a la vegada que el seu propi creixement personal,
adquirint plena autonomia per assolir aquests objectius.”


Quins són els objectius principals del coaching laboral?

En realitat cada jove es marca el seu propi objectiu i pren les regnes del procés de recerca de feina o d’emprenedoria, de manera que el jove millora la seva ocupabilitat a la vegada que el seu propi creixement personal, adquirint plena autonomia per assolir aquests objectius. El meu paper és el d’acompanyar a cada jove a fer el seu propi diagnòstic ocupacional i, a partir d’aquí, que pugui dissenyar el seu propi pla d’acció. Afavorim una actitud exploradora que els permeti gestionar la incertesa des de la curiositat i l’acció, enlloc de l’angoixa o el bloqueig. I per tant, ells són els líders i els protagonistes del seu propi procés.

Quines són les cerques més comunes dels diferents grups?

Els interessos més habituals són la recerca de feina, definir l’objectiu professional -descobrir i reconèixer allò que els agrada i saben fer bé-, la formació a realitzar, la millora de competències, treballar l’autoconfiança i l’autoestima, conèixer millor els canals de recerca de feina i emprendre una activitat econòmica. Darrerament també arriben molts joves que volen treballar la seva marca personal.

Elisabet Alguacil conversa amb Jordi Esqué


“Mitjançant el grup, estableixen sinèrgies activadores,
coneixen altres realitats, veuen que no estan sols.”


Com són aquests joves que arriben al servei?

Són joves amb necessitats molt particulars, però a grans trets podem distingir 3 grups: un perfil de baixa qualificació acadèmica i competencial format per nois i noies que necessiten, amb urgència, una feina del que sigui. També hi ha un perfil de jove de qualificació mitja o alta que té dificultats per realitzar un bon procés de selecció, sovint perquè el seu perfil no s’adequa a les exigències del mercat actual, o bé per un desànim generalitzat, la qual cosa els fa tenir una baixa ocupabilitat. I un darrer grup de joves el formen nois i noies que tenen feina però, per diferents motius, volen realitzar un canvi i no tenen l’energia o l’atreviment per fer-ho.

Aquesta diversitat és molt enriquidora: als participants els resulta molt avantatjós el fet de compartir amb nois i noies amb punts de partida diferents i, mitjançant el grup, estableixen sinèrgies activadores,coneixen altres realitats, veuen que no estan sols. La característica més important, i que tenen en comú, és que tenen ganes de canviar les coses. S’apunten al servei perquè volen algun canvi i, per tant, tenen la responsabilitat i la iniciativa de fer-ho.

I afegiria que es tracta d’un servei on la participació és força paritària entre homes i dones.


“Es queden sobtats quan descobreixen que les respostes
les tenen ells mateixos.“


 

Com arriben els joves a una primera sessió, si podem generalitzar? Què els preocupa, o bloqueja?

Arriben esperant trobar una fórmula màgica que resolgui tots els seus dubtes. I després es queden sobtats quan descobreixen que les respostes les tenen ells mateixos.

En ocasions ens trobem que vénen amb una mirada negativa per tot el que els ha passat: males experiències professionals, processos de selecció sense èxit, no tenir resposta de ningú, sentir-se sol en aquest procés, no ser prou bo pel mercat de treball, etc.

Què els ajuda a desbloquejar-se?

Principalment dues coses. Una primera: definir l’objectiu propi de cadascú i començar a preparar un pla d’acció cap a aquella direcció. En moltes ocasions quantificar i anomenar els petits passos assolits ajuda a veure el camí a recórrer i no es fa tan feixuc.

Un altre aspecte important és conèixer el propi talent. Partim del més important que és un mateix i de tota l’abundància que té cadascú. Analitzem el que cadascú té per oferir i quan descobreixen el talent disponible es posen en valor i adquireixen més seguretat.


“La proactivitat per relacionar-se amb la vida i, específicament,
amb el mercat laboral, són l’èxit més important.”


Quines diries que són les claus perquè un procés tingui èxit (entenent ‘èxit’ per assolir l’objectiu que es marquen els joves)?

En moltes ocasions, durant el procés de coaching, no acaben assolint el seu objectiu; és un procés que requereix d’un temps i molts cops el fruits es veuen un cop han finalitzat el procés de coaching. Sovint els joves ens avisen quan han trobat feina i ho comparteixen amb el grup. És tota una celebració d’equip i els encoratja a seguir endavant.

Però el veritable èxit del coaching no és només assolir l’objectiu, sinó també adquirir la metodologia, les eines treballades, els contactes, els recursos, el talent que tothom ha pogut conèixer i el fet que ho poden aplicar un cop ha finalitzat el procés. Que ells siguin els protagonistes del seu propi camí i estiguin preparats per seguir el recorregut. Per tant, tot acaba depenent del jove: “si seguim fent coses seguiran passant coses”. Aquest esperit, aquesta iniciativa i proactivitat per relacionar-se amb la vida, i específicament amb el mercat laboral, són l’èxit més important.

Jordi Esqué i Anna Soriano dinamitzant la jornada de ‘Networking en clau de coaching’, organitzada per Barcelona Activa per celebrar el 1er any del servei de coaching laboral (abril de 2016)

Quines han estat les novetats de 2016?

Les principals novetats han estat més a nivell de format. Enguany hem consolidat el format multisessió, de 4 sessions, fet que ha comportat avantatges, com l’augment de nombre d’inscripcions i assistències.

Els joves s’han pogut inscriure a través del web de Barcelona Treball Joves, i això ha permès arribar a persones que desconeixien els Punts d’Informació Juvenil i incorporar perfils més qualificats, amb la qual cosa s’han enriquit els grups.

D’altra banda, hem incorporat el nostre servei al districte de Sants en el darrer trimestre de 2016. Estem treballant per a una bona integració al districte i que els joves dels barris puguin conèixer el nostre servei. Puc afegir que la majoria de participants d’aquest Punt han pogut trobar feina mentre realitzaven el procés de coaching.

Imatge de la jornada ‘Networking en clau de coaching’ (abril de 2016)

Imagino que no tots els joves finalitzen els processos… Quins són els motius pels quals un jove no completa les 4 sessions del procés?

Aproximadament un 65% dels participants han realitzat totes les sessions. Tot i així aquestes dades les agafaria amb pinces perquè els motius pels quals no han vingut a les 4 sessions poden ser molt diverses. En molts casos el jove ha trobat feina durant el procés o bé inicia una formació incompatible amb les sessions. En d’altres valora que ja compta amb tots els recursos i eines per seguir tot sol fins al seu objectiu. I en alguns casos puntuals el procés de coaching no els funciona, i per tant l’abandonen.

El més important no és tant que vinguin sinó que aprofitin les sessions en què participen. És molt satisfactori quan algun jove no pot venir a alguna sessió perquè té una entrevista i quan surt d’aquesta envia un e-mail a tot el grup explicant com ha anat o celebrant que ha acabat amb èxit i que, per tant, deixa de venir i encoratja a la resta del grup per continuar fins als seus objectius.

Una imatge del Jordi amb part de l’equip d’El despertador en una sessió de formació interna

Recordes algun cas en especial dels processos que has acompanyat que t’hagi sorprès o que t’hagi aportat una experiència d’aprenentatge?

De tots els joves, de tots els grups sempre aprenc alguna cosa. Els joves es pensen que vénen a les sessions i només ells s’emporten coses, jo també m’emporto molt: especialment energia, m’encanta i gaudeixo molt. De fet, moltes situacions, eines, recursos, etc., els he descobert treballant amb ells, amb el dia a dia en aquests dos darrers anys.

Recordo particularment una història que em va tocar el cor. Un noi em va explicar que els darrers anys havia estat en un centre penitenciari i mai havia buscat feina, ni tan sols havia treballat. Tenia molts dubtes que algú el contractés. Potser sí que tenia algunes mancances, però tenia una actitud increïble. Va poder preparar-se en tots els sentits per afrontar un procés de selecció i a la darrera sessió de coaching em va demanar si podia tenir el telèfon encès perquè esperava una trucada en què li havien de confirmar si l’agafaven a una feina. A mitja sessió el van telefonar i, afortunadament, el van agafar. Ens vam fondre en una abraçada i ell no parava de donar-me les gràcies, però era jo qui li havia de donar les gràcies per haver-me permès acompanyar-lo en aquesta història. Aquí vaig tenir molt present el nostra lema de les sessions de coaching: “Si fas coses, passen coses”, i és ben real, un gran ingredient és l’actitud davant el procés.

I ja per últim, quins requisits se’ls demana als joves per poder-se apuntar?

Pocs requisits: que tinguin entre 16 i 35 anys, ganes de fer i de canviar coses i treballar en grup.

.


ALGUNS TESTIMONIS

“De la incertesa més profunda vaig anar al coaching, sense saber què m’esperaria en aquestes 4 sessions. Val a dir que ha sigut una molt bona experiència. Com pot ser que nosaltres no ens adonem del que som? Sóc un puto crack i me n’he adonat gràcies al coaching. Valorar-te, estimar-te a tu mateix, ser conscient dels punts forts i millorar els dèbils, això sí, si fas coses passen coses.”
Sergio és enginyer i va tornar d’una experiència de molts anys de Colòmbia.

 “Sóc en Pau M., vaig cursar amb tu un taller de coaching… Al tercer procés va la vençuda i he estat seleccionat! Estic molt content!
 Aprofito per dir que l’entrevista que vaig fer amb ells em va anar força bé i vaig aprofitar per desenvolupar els conceptes treballats.”
Pau, de formació geògraf

 “Ha sido un placer haber compartido estas sesiones. Desde el primer día supiste transmitir tu ilusión por ayudarnos a llenar cantimploras, a (re)hacer mochilas y a
seguir a tope por el camino hasta hacernos con alguna de nuestras súper banderas!”
Paula, periodista que vol treballar a l’àmbit educatiu

 “Hello my friends! quería contarles que la entrevista de ayer fue muy bien, y que mañana empiezo a trabajar 🙂 
Me encontré con la sorpresa que la formación no era tan importante para ellos, como sí tener las competencias y valores necesarios para afrontar ese trabajo.
 Por tema horarios no podré continuar con el taller, ha sido un placer compartir estas sesiones con vosotros, las cuales me han servido de apoyo y motivación en mi búsqueda laboral.“
Eugènia, psicòloga especialitzada en educació.


.

icona-llapisConsulta els grups de coaching laboral i les dates disponibles als següents enllaços:

Altres enllaços relacionats:

  •  Practicant el netcoaching. Crònica de la jornada ‘Networking en clau de coaching’ organitzada per Barcelona Activa amb motiu de la celebració del primer any de vida del servei de coaching laboral.

icona-llapisSi t’ha interessat aquest contingut, et convidem a descobrir la nostra línia de treball orientada als joves i la nostra proposta amb les comunitats d’aprenentatge.

 

.


butlleti_el despertador2.

Si vols estar al dia de l’actualitat d’El despertador
subscriu-te al butlletí i rebràs les novetats de cada mes
al teu correu electrònic.

1 reply »

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *