Etiqueta: visual thinking

Visual thinking per a solucions creatives

CAST El pensament visual i les seves eines proposen, de forma senzilla i intuïtiva, diferents maneres d’organitzar idees gràficament, entendre situacions i reflexionar, de manera que ens poden ajudar a comunicar, prendre decisions o resoldre un problema, circumstàncies que sovint s’esdevenen en el si dels equips de professionals […]

Visual thinking para soluciones creativas

CAT El pensamiento visual y sus herramientas proponen, de forma sencilla e intuitiva, diferentes maneras de organizar ideas gráficamente, entender situaciones y reflexionar, de manera que nos pueden ayudar a comunicar, tomar decisiones o resolver un problema, circunstancias que a menudo ocurren en el seno de los equipos […]

Visual thinking per descobrir noves possibilitats

CAST Visual thinking per descobrir noves possibilitats El pensament visual és una competència innata en l’ésser humà. Es tracta simplement d’una forma d’organitzar els pensaments mitjançant imatges per tal de reflexionar, comunicar, dissenyar, documentar o resoldre un problema. . El Visual Thinking és una metodologia vivencial i lúdica […]

Visual thinking para descubrir nuevas posibilidades

CAT Visual thinking para descubrir nuevas posibilidades El pensamiento visual es una competencia innata en el ser humano. Se trata simplemente de una forma de organizar los pensamientos mediante imágenes que nos permite reflexionar, comunicar, diseñar, documentar o resolver un problema. . El Visual Thinking es una metodología vivencial y lúdica que nos permite entrenar […]