a l'escola

El govern de Navarra escull el model d’Ecologia Emocional per impulsar un projecte pioner a 12 centres educatius

CAST

 • S’assoleix el primer any del programa Laguntza, projecte pilot impulsat pel departament d’Educació del govern de Navarra amb el suport de l’Institut d’Ecologia Emocional, que vol promoure el benestar emocional a les aules.
 • Els dies 1, 2 i 3 de juny s’ha exposat l’experiència en unes jornades virtuals organitzades per l’Asesoría de Convivencia del Govern de Navarra, amb la participació de Mercè Conangla, cocreadora del model d’Ecologia Emocional i cofundadora de la Fundació EE amb Jaume Soler.
 • El curs vinent se sumaran 21 noves escoles més d’Infantil i Primària al programa Laguntza.
Imagen de una formación presencial con el equipo motor de las escuelas de Navarra
Diario de Navarra

Una de les dificultats creixents que viuen els centres educatius té a veure amb la prevenció de la violència i la resolució de conflictes, les quals afecten directament a la convivència, valor de primera necessitat en la creació d’entorns segurs per al bon desenvolupament de l’alumnat i de l’equip docent.


S’estima que 1 de cada 5 infants escolaritzats a Espanya pateix bullying,
i només el 15% s’atreveixen a explicar-ho a familiars o mestres
(dades de l’Associació NACE)


L’Ecologia Emocional i la formació en valors proposen un abordatge profund d’aquests i altres reptes que viuen les comunitats educatives, oferint garanties d’un aprenentatge significatiu aplicable als diferents sistemes relacionals.

Això és el que ha decidit fer el govern de Navarra impulsant el projecte pilot ‘programa Laguntza’ per introduir l’educació emocional a les escoles, triant el model Ecologia Emocional per al procés de transformació de les comunitats educatives. Al llarg del curs 2020-2021 s’ha posat en marxa a 12 centres de Navarra -malgrat el repte de la pandèmia-, i tindrà una durada total de 3 anys.

Ana Zaratiegi, des de l’Assesoria de Convivència del Departament d’Educació de Navarra, assegura que “els centres que formen part del pilotatge s’han compromès a viure un procés pedagògic de transformació on la implicació recau en tota la comunitat educativa per tal que pugui calar en la seva pròpia identitat i projecte educatiu”.

Ecologia Emocional per a una millor convivència a les aules

El govern de Navarra ha volgut introduir l’educació emocional a les aules com a eix transversal: “buscàvem un tractament global i curricular i, per tant, com a contingut de treball, d’aprenentatge i d’avaluació. Coneixíem el treball, la trajectòria pedagògica i les divulgacions de Mercè Conangla i Jaume Soler, cocreadors del model Ecologia Emocional. És més, les seves publicacions i filosofia havien estat part del nostre bagatge i recorregut professional i pedagògic, la nostra formació com a docents”, comparteix l’assessora de convivència.

Mercè Conangla, al seu torn, afirma que “el model Ecologia Emocional (Soler & Conangla, 2002) està sent un model triat per millorar la qualitat ètica i emocional de tota mena d’ecosistemes: família, educació, salut, organitzacions, societat. Educació és per a nosaltres la gran aposta de futur “.

La mecànica del programa ha contemplat el treball de l’educació emocional des de l’escola posant el focus en el benestar docent per, posteriorment, aconseguir el mateix amb l’alumnat i les seves famílies. Sens dubte un repte que ha estat possible gràcies a la implicació i confiança de tota la comunitat educativa i el gran impuls dels grups motors, que s’han format en Ecologia Emocional de la mà de les nostres companyes formadores Isabel Cordón, Paula Gelpi. La formació ha comptat amb la direcció i el suport en la creació de materials de la cocreadora del model EE Mercè Conangla.

Per tal que l’alumnat pugui gestionar i fer-se càrrec de les seves emocions cal que el professorat desenvolupi la competència emocional. Les persones adultes de referència (famílies, educadors/es, etc.) necessiten cuidar les emocions i guanyar en capacitat d’educar emocionalment per poder transmetre els valors amb coherència. “Necessitem formar el nostre alumnat des del respecte a la seva persona, a les persones que l’envolten i al seu entorn. Només així aconseguirem enfocar-nos cap a la prevenció de conductes violentes i disruptives que s’estan donant en els espais educatius per part de l’alumnat “, assenyala Zaratiegi.

Incidint en els tres nivells relacionals: jo, altres i el món

Els centres educatius també han comptat amb un maletí de recursos amb 60 dinàmiques aplicables al cicle d’Infantil, creats per la Carme Boqué, i 45 a Primària, materials i activitats dissenyades per l’Institut d’Ecologia Emocional, els quals estan adaptats específicament per a Infantil, primer i segon, tercer i quart, i cinquè i sisè, amb dossiers per a cada grup d’edat.

A cada maletí de recursos es treballen:

 • Les quatre àrees d’Ecologia Emocional: Territoris, Energia, Clima i Vincles.
 • L’eix Pensament-Emoció-Acció (PEA). A cada activitat l’alumnat anota al seu quadern personal el que ha après i pensa, el que ha sentit i el que pot millorar en el seu dia a dia (acció concreta).
 • L’eix transversal, atenent els tres nivells relacionals que l’Ecologia Emocional proposa: jo-altres-món. Cada maletí inclou 5 activitats enfocades a enfortir el nostre JO (amb activitats focalitzades en el treball de bussejar en si mateixos/es), 5 activitats per millorar la relació amb les ALTRES persones i 5 activitats de millora del nostre MÓN (de sensibilització cap a la responsabilitat de tenir cura del planeta i a tots els éssers vius amb els quals comparteixen el seu viatge vital).
 • El model de persona CAPA (Creativa, Amorosa, Pacífica, Autònoma).

Els maletins inclouen la fitxa d’activitat, els objectius, el marc teòric i la descripció d’activitats, a més de preguntes per reflexionar sobre la proposta, conclusions per treballar i tota la bibliografia i altres recursos de suport per al professorat (vídeos explicatius, música, butlletins específics i altres). Tot això acompanyat d’il·lustracions (obra de Laia Soler i Zulma Martinez) en què, amb l’equip Laguntza, s’ha cuidat que siguin representatives de la diversitat de les nenes i nens d’aquesta etapa, en clau de perspectiva de gènere.

Educant per a la vida

Els dies 1, 2 i 3 de juny s’ha exposat l’experiència del programa Laguntza en unes jornades virtuals organitzades per l’Asesoría de Convivencia del Govern de Navarra, en què hi han participat alguns dels centres que han format part del pilotatge. Mercè Conangla hi ha ofert les conferències: ‘Bondat en Acció’ i ‘Estima’m perquè me’n pugui anar’.

Al llarg d’aquestes jornades s’ha pogut evidenciar l’impacte del programa Laguntza tant en l’alumnat com en el professorat i les famílies, que també s’han pogut beneficiar de tallers sobre Ecologia Emocional, permetent que el procés formatiu fos compartit i pogués créixer gràcies a la implicació de tota la comunitat d’aprenentatge. Un dels fonaments del programa és, precisament, entendre la convivència com un procés educatiu compartit de construcció, on totes les persones s’enriqueixen mútuament, aportant una mica de si mateixes.

Alguns testimonis de les jornades:

“He visto un gran cambio tanto a nivel personal como a nivel grupal
por parte del alumnado. Han sido capaces de descubrir y potenciar sus fortalezas,
han sido capaces de vivir el error como una experiencia de formación.
A nivel de grupo han establecido estrategias para resolver los conflictos
que han surgido entre ellos y ellas, y desde la calma han podido gestionarlos.
Se ha fortalecido el sentimiento de grupo.”

Ana, tutora de 6è de Primària i membre de l’equip impulsor
de l’escola Cerro de la Cruz, de Cortes

“Ha supuesto un cambio en mi vida, he aprendido a decir no –que me ha costado mucho-,
he aprendido a estar más cómoda y tranquila en mi entorno,
he aprendido a cuidar el medio ambiente y a transmitir ese mensaje a mis compañeras y compañeros”

María, alumna de 6è de Primària de l’escola Cerro de la Cruz, de Cortes

“He aprendido a conocerme mejor, a respetarme, a quererme,
he aprendido a dejarme ayudar, que antes me costaba mucho, y a resolver conflictos”

Izaskun, alumna de 6è de Primària de l’escola Cerro de la Cruz, de Cortes

“Sabemos que el respeto y la educación emocional son la base
para que nuestra hija se sienta segura y se muestre como es.
Desde ahí aprende mucho más y disfruta más en la escuela”

Mare de família, Escola CP San Miguel de Aoiz

“La familia somos parte fundamental para que los chicos/as
construyan un buen autoconcepto sobre sí mismos/as”

“En familia, estamos aprendiendo a sembrar vocabulario emocional”.

Mare participant d’un taller sobre Ecologia Emocional
impartit pel grup motor de l’escola Cerro de la Cruz, Cortes

“Este proyecto nos está haciendo recapacitar, y estamos dando un giro a nuestra labor diaria
en la gestión de las emociones personales y con nuestro alumnado.
Además estamos reflexionando e instaurando una serie de acciones en nuestro día a día
con el objetivo de mejorar la convivencia de nuestra comunidad escolar”

Valoracions de l’escola Falces a la jornada.


Algunes de les valoracions dels centres destaquen que, gràcies a la formació en Ecologia Emocional:

 • S’ha reforçat la idea de prevenció i el seu abordatge en totes les edats.
 • S’ha assolit la implicació de tota la comunitat.
 • Les persones adultes han après a mirar-se endins i a ampliar el vocabulari emocional.
 • Hi ha hagut un canvi de mirada per promoure la convivència.
 • S’ha valorat, de forma positiva, l’actitud de l’alumnat i la constatació que s’han interioritzat noves estratègies.

L’Assessoria de Convivència conclou que “el nivell de satisfacció dels 12 centres educatius d’Infantil i Primària és molt alt, els quals continuaran durant dos cursos més en aquest procés”. Per al següent curs escolar, 2021/22, s’adhereixen al pilotatge 21 centres més d’Infantil i Primària, així com 13 de Secundària. Tots ells tindran un pilotatge de 3 cursos escolars, de manera que s’anirà creant una Xarxa d’Escoles Laguntza.

Des de l’Institut d’Ecologia Emocional Espanya seguirem acompanyant els centres, que sumaran un total de 21 escoles. Formarem a 4 grups de professorat de Primària (que impactarà en unes 400 persones aproximadament), un nou grup motor i acompanyarem en competències d’Ecologia Emocional als grups impulsors que han participat aquest any.

Podeu recuperar les III Jornades clicant sobre les imatges:

III Jornadas Laguntza, dia 1

III Jornadas Laguntza, dia 2

III Jornadas Laguntza, dia 3


Projectes educatius que transformen

Diario de Navarra

Aquest projecte pioner en la introducció de l’educació emocional a l’aula s’ha convertit en referent a tot l’estat espanyol. El més satisfactori, però, és haver desenvolupat el programa durant l’any de pandèmia i poder incidir en la millora de la convivència dels centres, ampliant la consciència emocional, oferint eines i potenciant capacitats i recursos, precisament per fer front a un context emocionalment tan exigent.

La línia educativa de l’Institut d’Ecologia Emocional Espanya ofereix un acompanyament a les comunitats educatives en la transformació dels espais d’aprenentatge en entorns CAPA: Creatius, Amorosos, Pacífics i Autònoms. Entorns on professorat, alumnat i famílies puguin créixer i conviure integrant tant la diferència com la riquesa emocional al seu favor, descobrint i aprenent l’art de la sostenibilitat emocional.

La nostra realitat actual ha fet molt evident la necessitat de:

 • Restaurar i recuperar relacions que s’han fet més feixugues per tots els condicionants que hi ha hagut aquest any.
 • Incorporar al PEC (projecte educatiu del centre) el model educatiu basat en el coneixement de les emocions.
 • Prevenir els conflictes, la violència i millorar la convivència a les aules.
 • Aprofundir en la resolució de conflictes, creant estuctures per solucionar divergències a l’aula.
 • Garantir el benestar docent i entrenar les competències emocionals del claustre.
 • Profunditzar en la identificació i gestió de les emocions del professorat i de l’alumnat.
 • Millorar la regulació de les emocions de l’aula.
 • Guanyar estratègies i recursos per assegurar el benestar emocional.
 • Assegurar la cohesió grupal, de manera que faciliti la integració en el grup d’iguals.
 • Desenvolupar l’empatia i l’assertivitat.
 • Treballar el control de l’estrès.

Continguts relacionats


Posa’t en contacte amb nosaltres si vols ampliar informació sobre el programa, si vols treballar algun dels aspectes detallats o bé si vols conèixer projectes educatius que transformen.


Si vols estar al dia de l’actualitat d’El despertador subscriu-te al butlletí i rebràs les novetats de cada mes al teu correu electrònic.


 

2 replies »

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *