Categoria: a la feina

Organitzacions saludables

La qualitat dels vincles a les  Organitzacions CAST La importància de la qualitat dels vincles que hi ha entre els/les nostres col·laboradors/es és un dels temes que ens hauria de preocupar i ocupar si volem orientar-nos a aconseguir organitzacions més saludables, enteses com a entorns que proporcionen benestar, […]

Organizaciones saludables

La calidad de los vínculos en las Organizaciones CAT La importancia de la calidad de los vínculos que existen entre nuestros colaboradores/as es uno de los temas que nos tendría que preocupar y ocupar si queremos orientarnos a conseguir organizaciones más saludables entendidas como organizaciones que ofrecen un […]

Reorganitzant-nos. L’equip, al centre!

CAST Millorar l’atenció a les persones usuàries d’un servei, ja sigui públic o privat, no és només un valor afegit, sinó un factor cabdal per optimitzar l’efectivitat i la qualitat d’una organització responsable. En aquest sentit, és essencial començar prenent el pols a la fortalesa de l’equip per […]

Autoliderarnos para liderar

Ecología Emocional aplicada a la gestión del EQUIPO Las organizaciones Afectivas son más Efectivas. Son el futuro porque son capaces de atraer a los mejores profesionales. Hacen posible la convivencia de las distintas facetas del ser con las necesidades de la organización en lugar de compartimentar o dividir. […]

Autoliderar-nos per liderar

Ecologia Emocional aplicada a la gestió de l’EQUIP Les organitzacions Afectives són més Efectives. Són el futur perquè són capaces d’atreure els millors professionals. Fan possible la convivència de les diferents facetes de l’ésser amb les necessitats de l’organització en lloc de compartimentar o dividir. ‘Ecologia Emocional per […]