Etiqueta: crisi

La trencadissa, per Anna Soriano

CAST Tot era aparentment normal, la vida anava transcorrent en les seves rutines del dia a dia, no estava ni bé ni malament… sobrevivia. El cos de tant en tant es queixava, mal d’esquena, mal de cap, esgotament, insomni, irritabilitat… però medicant-lo (amb o sense prescripció mèdica) aconseguia […]

La quebradiza, por Anna Soriano

CAT Todo era aparentemente normal, la vida iba transcurriendo en sus rutinas del día a día, no estaba ni bien ni mal… sobrevivía. El cuerpo de vez en cuando se quejaba, dolor de espalda, dolor de cabeza, agotamiento, insomnio, irritabilidad… pero medicándolo (con o sin prescripción médica) conseguía […]

Abundància en temps de crisi

CAST En un moment on la incertesa i la complexitat econòmica i social poden qüestionar les nostres apostes professionals i personals, volem oferir-te un espai amb una mirada àmplia i creativa que et permeti connectar amb la teva abundància i adaptar-te àgilment al canvi per fer que aquest […]

La crisi no pot ser un argument

CAST Amb aquesta proposta volem aprofundir en una qüestió que ens sembla crucial: si el món és una construcció interpretativa nostra, quina és la funció de les nostres creences? Hi ha qui s’aferra a la seguretat de les creences i hi ha qui s’atreveix a qüestionar-les per transformar el […]

La crisis no puede ser un argumento

CAT Con esta propuesta queremos profundizar en una cuestión que nos parece crucial: si el mundo es una construcción interpretativa nuestra, ¿cuál es la función de nuestras creencias? Hay quien se aferra a la seguridad de las creencias y hay quien se atreve a cuestionarlas para transformar el […]

Abundancia en tiempos de crisis

CAT En un momento en que la incertidumbre y la complejidad económica y social pueden cuestionar nuestras apuestas profesionales y personales, queremos ofrecerte un espacio con una mirada amplia y creativa que te permita conectar con tu abundancia y adaptarte ágilmente al cambio para hacer que éste sea una permanente […]