a la feina

Cohesió

Fórmula ACCIÓ

L'engranatge

L’equip és l’ENGRANATGE que ens permet fer camí i créixer com a organització. De la qualitat dels vincles entre companys/es en dependrà, també, la qualitat del clima laboral. La consciència de l’impacte de les nostres actuacions i la responsabilitat 100% són dos valors cabdals per cohesionar-nos.

Enlairant-nos 75%

Com són les relacions del vostre equip? Quin clima generen?​ L’equip és l’engranatge que ens permet fer camí, generar vincles i créixer com a organització.​

 

Podeu fer-ho en 3 passos!

Necessitats

Priorització dels objectius individuals per falta de claredat en els objectius compartits​.

Beneficis

Millorar l’eficiència personal, relacional, organitzativa/corporativa i professional.

Manca de sentiment de pertinença. ​

Incrementar sentiment de pertinença​​​ per aconseguir una major col·laboració.​

Percepció d’un clima distant, competitiu.

Enfortir els vincles i la interdependència tot fomentant una actitud positiva i activa en el dia a dia laboral.

1. Cooperació

Treball en equip

  • Prendre consciència de com podem incrementar la nostra eficàcia si col·laborem i aprofitem la riquesa que ens aporta la diversitat i la complementarietat.​

  • Fomentar pautes clares per establir equips interdesciplinaris o interdepartamentals.​

  • Establir unes aliances consensuades encaminades a potenciar el desenvolupament individual i de l’equip.​

2. Complicitat

Compromís

  • Incrementar el sentiment de pertinença i promoure una mirada compartida.​

  • Identificar els beneficis del treball en equip aconseguint un increment del compromís i la implicació.​

  • Descobrir a l’altra persona com a col·laboradora necessària.

3. Clima

Entorn favorable

  • Diagnosticar el clima laboral identificant els intangibles que el condicionen.​

  • Reconèixer els punts forts i els punts de millora. ​

  • Dissenyar un pla d’acció encaminat a generar un clima més favorable avaluant el seu impacte.

Comencem?

Si vols saber quin és l'itinerari que li convé més a la teva organització, fes el nostre test d'autodiagnosi. El resultat et donarà pistes tant de l'estat de forma en què es troba el teu equip, com dels aspectes que es poden millorar.

Confien en nosaltres

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *