Tag: empatia

Atenció excel·lent a la clientela

CAST Avui dia una atenció de qualitat és un valor afegit clau en l’organització. Oferim eines i recursos per als seus membres per tal que puguin atendre la clientela amb excel·lència. . Potenciant les nostres habilitats socials (l’empatia, la comunicació i la capacitat d’influenciar i trobar afinitats) el client […]

Atención excelente a la clientela

CAT Hoy en día una atención de calidad es un valor añadido clave en la organización. Ofrecemos herramientas y recursos para que sus miembros puedan atender a la clientela con excelencia. . Potenciando nuestras habilidades sociales (la empatía, la comunicación y la capacidad de influenciar y encontrar afinidades) […]