a la feina

Autoliderar-nos per liderar

Ecologia Emocional aplicada a la gestió de l'EQUIP

Les organitzacions Afectives són més Efectives. Són el futur perquè són capaces d’atreure els millors professionals. Fan possible la convivència de les diferents facetes de l’ésser amb les necessitats de l’organització en lloc de compartimentar o dividir.

CAST

És possible liderar un projecte i persones sense liderar-nos a nosaltres mateixos/es? Com afecten els nostres sentiments i emocions a la capacitat creativa i a les relacions interpersonals? Quines capacitats podem desenvolupar per aconseguir autoliderar millor el nostre món afectiu per així ser professionals amb una major qualitat emocional i personal?

El coneixement d’un/a mateix/a i el desenvolupament ple de totes les dimensions que ens composen és un element clau a l’hora d’assumir el lideratge del nostre dia a dia. Només si ens autoliderem podrem liderar. Només si som capaços /es de gestionar ecològicament les nostres emocions podrem establir ponts que ens vinculin positivament als altres.

L’Ecologia Emocional , model creat per Mercè Conangla i Jaume Soler, presenta estratègies noves i creatives per a les organitzacions per tal d’asumir el repte de la qualitat emocional. En aquest sentit, s’entén l’organització com un ecosistema que té la capacitat de generar el seu propi equilibri i sostenibilitat. La qualitat emocional d’aquesta, per tant, serà el resultat de com totes i cadascuna de les persones professionals que composen una organització gestionin el seu món afectiu. En definitiva, és aquí on radica l’èxit o el fracàs. El benestar o el conflicte.

Des de la mirada de l’Ecologia Emocional, per tant,  proposem un camí que començarà en l’autoobservació de com ens autoliderem davant els reptes diaris, per anar avançant en com acompanyem els nostres equips generant vincles de confiança que propiciïn un clima i energies favorables per tal de gestionar els territoris laborals.

El lideratge CAPA

Treballem amb el marc del lideratge CAPA, (Creatiu – Autònom – Pacífic – Afectiu) al centre del model Ecologia Emocional, partint de nosaltres per actualitzar el nostre mapa ètic, mental, emocional i d’acció. D’una banda, promou entorns de confiança que potencien la iniciativa, proactivitat, autonomia i lideratge compartit de l’equip. De l’altra, genera un clima afectuós que enforteix els vincles i la comunicació assertiva i que fa front a les situacions d’incertesa des de la creativitat.

Només sent conscients i treballant els nostres punts forts i els nostres punts de millora, podrem adquirir major confiança, coherència i integritat, característiques essencials per liderar. I és que, si no som capaços de liderar-nos a nosaltres mateixos/es i ser capaços/ces de generar i desenvolupar el que ens constitueix, difícilment podrem jugar el nostre paper en l’organització.

Així, cal assentar una sèrie de pilars capaços de sostenir un lideratge emocionalment ecològic per poder incidir positivament en la generació d’espai organitzatiu.

Cinc capitals a gestionar: el capital natural, el capital construït, el capital financer, el capital tecnològic i, especialment, el capital humà. És en aquest últim on estan inclosos els intangibles que, ben gestionats, poden portar a l’organització a ser model de creativitat i sostenibilitat o una font contínua de conflictes personals i socials amb el consegüent descens de productivitat.

Ecologia Emocional per al nou mil·lenni. Soler & Conangla.

 

Objectius

 • Millorar la capacitat d’autolideratge emocional per poder influir, des de la coherència, en el treball i el lideratge de l’equip.
 • Actualitzar les pròpies competències emocionals , adquirint noves eines per gestionar moments d’incertesa i caos a fi de millorar les sinergies i la comunicació dins de l’equip de treball , optimitzant la capacitat d’influència sobre els equips liderats a fi de portar los al seu màxim compromís.
 •  Connectar-se a les energies emocionals netes, renovables i sostenibles que permetin desplegar al màxim tot el potencial creatiu individual i col·lectiu.
 • Prendre consciència que som responsables d’autoliderar la nostra vida i que com gestionem les nostres emocions té un impacte ecosistèmic.
 • Actualitzar els recursos interns. Gestionar els intangibles que ens mouen a l’acció: valors, emocions, creences, experiències…
 • Fer una primera aproximació al model de lideratge emocionalment ecològic i ètic.
 • Promoure un perfil de professional competent per gestionar un equip de treball o dur a terme les pròpies tasques amb qualitat ètica i emocional.
 • Sembrar les llavors adequades per tal que els professionals esdevinguin models humans CAPA (persones Creatives, Afectives, Proactives i Autònomes).

Proposta formativa

Durant totes les sessions es treballaran de manera transversal propostes de FORM-ACCIÓ a fi de poder aplicar el que hem vist durant les sessions amb l’equip i poder acompanyar los valorant el seu impacte.

Proposem combinar, per tant, el que fem a les sessions (ja siguin presencials o virtuals) amb una part d’exercicis i aplicació individuals.

Metodologia

L’Ecologia Emocional proposa una metodologia vivencial on es treballa amb les persones participants des de la reflexió, l’autoconeixement , l’esperit lúdic i la creativitat creant un espai protegit per afavorir l’intercanvi d’experiències i convidar a connectar amb energies emocionals creadores i motivadores.

També hi ha la possibilitat d’oferir la formació en format virtual creatiu i viscut al 100%.

Partint d’una visió ecosistèmica, transitarem per paisatges i territoris (interiors i exteriors ) posant la nostra mirada en els valors que ens guien , en les energies emocionals que ens alimenten o ens contaminen, els climes emocionals pels quals transitem i els diferents vincles que establim durant el nostre recorregut.

 • Tota la proposta és FORM-ACCIÓ, ja que en tot moment pretenem que allò viscut es pugui traduir en accions de millora dins del propi context organitzatiu.
 • Apliquem recursos singulars com a idees força, relats, dinàmiques personals i de grup, metàfores i paral·lelismes amb el medi ambient que afavoreixen comprendre i integrar aspectes complexos de la persona d’una manera senzilla i profunda.
 • Desenvolupem la intervenció des d’un enfocament ecosistèmic treballant la coherència entre pensament , emocions i accions, considerant com la nostra conducta té un impacte tant en nosaltres mateixos /es, en les nostres relacions i en el món.

Més informació a info@el-despertador.com

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *