Categoria: Organitzacions

Cohesió

Fórmula ACCIÓ L’engranatge L’equip és l’ENGRANATGE que ens permet fer camí i créixer com a organització. De la qualitat dels vincles entre companys/es en dependrà, també, la qualitat del clima laboral. La consciència de l’impacte de les nostres actuacions i la responsabilitat 100% són dos valors cabdals per […]

Comunicació

Fórmula ACCIÓ La clau Una vegada som conscients del nostre potencial i de l’impacte de les pròpies accions, ens adonem que tenim la CLAU per millorar la relació amb les altres persones del nostre equip. D’aquesta manera, posem en valor la comuncació afectiva per aconseguir una comu-nicació més […]

Autolideratge

Fórmula ACCIÓ El motor Tot comença per nosaltres mateixos/es. Som el principal MOTOR del canvi. Només des de l’autoobservació i la presa de consciència podem arribar a generar noves mirades i oportunitats per, finalment, passar a l’acció, perquè sense ella no hi ha transformació. Allò que fem o […]

Organitzacions saludables

Gestió d’equips i clima a les organitzacions CAST La innovació interna porta a l’excel·lència externa.La nostra experiència ens demostra que una bona gestió de com ens relacionem amb nosaltres mateixes i amb les altres persones millora l’efectivitat i la qualitat del servei, aportant un valor afegit a l’organització. […]

WEBINAR: Descodificando nuestro clima emocional

En Ecología Emocional utilizamos la metáfora del Clima Meteorológico para explorar nuestro propio clima emocional. Así pues, en nuestro interior podemos observar e identificar días lluviosos, días soleados, tormentas eléctricas, vientos huracanados, días calurosos, días primaverales…. Algunos días son más confortables y agradables de llevar, otros nos pueden […]