a la feina

L’èxit del Competlab o quan el model competencial afavoreix una millor inserció laboral

CAST

Només l’experiència fa competent una persona per a un lloc de treball?

Quines altres habilitats poden facilitar un bon ‘match’ entre la persona candidata i el lloc de treball ofertat per una empresa?

Podem descobrir el veritable valor de les persones per mitjà d’una entrevista? De quina manera?

Imatge d'una sessió de treball de Maricel Ruiz, d'El despertador, amb l'equip tècnic del Servei d'Ocupació de Mataró en el marc del projecte Competlab

Una de les comeses que tenen les empreses per garantir un bon desenvolupament de la seva activitat consisteix en trobar les persones que realment encaixin en els llocs de feina que necessiten cobrir. Descriure un bon perfil i una bona oferta del lloc de treball és un primer pas per aconseguir-ho, com també saber detectar i evidenciar el talent competencial de les persones candidates.

L’(auto)coneixement i el (re)coneixement per a l’èxit laboral

Itinerari que han recorregut les persones en recerca de feina participants del programa Competlab del SOM Mataró - Ajuntament de Mataró

Per part dels candidats i candidates, saber identificar i comunicar les competències i valors que els fan únics/ques, més enllà de l’experiència laboral, permet posar en valor els aspectes més intangibles de les seves capacitats. Ens referim a aquelles habilitats relacionades amb la intel·ligència emocional, la capacitat de comunicació, el treball en equip, la facilitat d’adaptar-se als canvis, la responsabilitat o la motivació per adquirir nous aprenentatges, entre d’altres. Les soft skills, com també se les anomena, juguen un paper molt rellevant a l’hora de posicionar-nos amb confiança i tenir més garanties d’èxit davant d’un mercat de treball cada cop més canviant.

Acompanyant el Servei d’Ocupació de Mataró

Per fer front a aquestes dificultats el Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) va posar en marxa, el 2019, el projecte Competlab. Les competències al servei de les persones i les empreses amb la voluntat de dissenyar i desplegar un model propi de treball per competències que permetés acompanyar les persones que busquen feina i les empreses que cerquen personal amb una mirada més integradora i efectiva. El projecte també permet al personal del SOM incorporar recursos per entrenar les seves pròpies competències i guanyar en autoconfiança.

Durant el 2021 s’ha portat a terme la segona fase del projecte, i l’equip d’El despertador, de la mà de Maricel Ruiz, Anna Soriano, Míriam Martí i Joan Canals, amb la col·laboració puntual de Jordi Esqué i de Francesc Gelida, n’ha tornat a formar part. En total hi han participat prop de 90 persones.

En la implementació del model, s’ha treballat amb els tres col·lectius implicats, actors principals del procés d’inserció laboral:

  • Persones usuàries del SOM, que es troben en situacions de vulnerabilitat i/o exclusió social, per la qual cosa els és més difícil d’inserir-se al mercat laboral. Hem ofert formació online, d’abril a juny, a 31 persones en recerca de feina, treballant l’autoconeixement i el reconeixement de competències, de manera que les han pogut identificar, millorar i aprendre a comunicar-les en les seves candidatures.
  • Empreses del territori que volen persones amb uns valors i competències que van més enllà de la formació tècnica, però a les entrevistes clàssiques de feina no saben detectar allò que busquen i valoren. Entre els mesos de maig i juny hem assessorat 12 professionals de Recursos Humans de 10 empreses en la selecció per competències, amb sessions de treball vivencials i coordinades amb l’equip tècnic del SOM.
  •  L’equip tècnic d’Ocupació, que troba a faltar eines per poder acompanyar tant a persones usuàries com a empreses perquè puguin interconnectar-se en aquesta mirada competencial. Hem acompanyat 38 persones de l’equip tècnic del SOM a adquirir eines per millorar i reforçar la seva feina d’orientació, intermediació, formació i d’altres programes concrets.

Els processos paral·lels de formació van culminar el 15 de juny de 2021 amb una sessió d’entrenament en format de speed dating: tres rondes d’entrevistes ràpides per posar en pràctica els nous aprenentatges.

Al llarg d’aquests mesos vam poder constatar com persones que se sentien excloses del mercat de treball han millorat la seva confiança a través de l’autoconeixement, i han pogut incorporar eines que els serviran al llarg de la seva vida professional i personal. 8 de les 30 persones que van començar al Competlab ja han trobat feina i d’altres es troben actualment en processos de selecció.

Equips d’Ocupació al servei de les persones i les empreses

 

Des de setembre fins a desembre de 2021, s’han desplegat les accions de formació de l’equip tècnic i d’implementació del model per tal que, d’ara endavant, el personal d’ocupació l’integri i el posi en pràctica al seu dia a dia.

Per aplicar el model de treball per competències s’ha creat un grup de coordinació i 5 comissions de treball, les quals s’han anat reunint de manera continuada. A banda de fomentar el treball en equip i la proactivitat, les comissions permeten avançar en la mirada del model des d’un vessant més pràctic. Aquestes són:

  • Comissió d’elaboració de perfils competencials, per obtenir un major coneixement de les competències requerides per a les diferents ocupacions.
  • Comissió d’identificació i avaluació de competències, amb la finalitat d’adquirir les tècniques i crear eines per identificar competències i avaluar-les.
  • Comissió de desenvolupament competencial, per definir els objectius i les metodologies de treball per al disseny de formacions i accions orientades al desenvolupament competencial.
  • Comissió d’intermediació laboral en clau de competències, amb l’objectiu de millorar els resultats de la intermediació laboral mitjançant una millor definició dels llocs de treball i una major adequació de les persones candidates.
  • Comissió de comunicació, la missió de la qual és fer difusió del model competencial creat pel SOM tant internament (equip SOM) com externament (empreses i entitats) per tal de millorar la qualitat del servei i avançar en una mateixa direcció.

Paral·lelament al treball de les comissions, també s’ha ofert formació al personal tècnic perquè integri la mirada competencial en l’orientació labora a partir tant del diccionari competencial cocreat el 2019 com dels recursos dissenyats en les diferents comissions. La formació ha estat pràctica, fent ús de dinàmiques de rol-playing i dinàmiques grupals per tal d’anar entrenant les pròpies competències transversals necessàries per acompanyar a les persones i les empreses.

A més, per poder consolidar el model i assegurar-ne la seva continuïtat al llarg del temps, actualment s’està treballant en una Guia Metodològica que recull i ordena tot el material, la documentació i les eines que s’han treballat durant el programa.

Volem felicitar tots els i les protagonistes d’aquesta edició per la seva implicació i confiança, i a les empreses per ser impulsores de canvi:

“Ha estat una experiència superpositiva per optimitzar el currículum i confiar en la meva candidatura”
Míriam, participant en recerca de feina

“Aprens a empoderar-te, aprens a superar-te i sobretot aprens a ser cada dia millor, tant a nivell personal com professional
Consol, participant en recerca de feina

Agraïment de les persones participants del Competlab a un dels formadors

Fes clic sobre la imatge per veure el vídeo d’agraïment d’un grup de participants

Entre les 10 empreses que han finalitzat la formació s’han creat sinergies i aprenentatges que aniran més enllà del Competlab:

“Ha servit per obrir el punt de mira, poder veure més enllà”, comenta en Josep M. de l’empresa Reciclauto, qui afegeix en relació a la metodologia de selecció per competències: “ara sé que té un nom i a més a més ho tinc parametritzat, amb una escala de valors i ho puc mesurar”.

No cal anar a buscar l’excel·lència en tot perquè llavors no trobaríem la persona que realment estem buscant i que encaixa perfectament en aquell lloc”.

El personal tècnic del SOM ara compta amb nous recursos per contribuir a un servei més eficient, efectiu i humà:

“He adquirit coneixements sobre com treballar en clau de competències: detectar-les, avaluar-les, posar-les en valor…”

“La formació brinda pràctiques útils per a la integració de les eines i l’enfocament del model.”

Aquest és un projecte cofinançat per l’Ajuntament de Mataró i la Diputació de Barcelona en el marc del programa Polítiques de mercat de treball del recurs  Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball local i es continuarà desenvolupant durant el 2022.


Si vols conèixer més sobre la nostra feina orientada al desenvolupament competencial amb organitzacions i centres educatius consulta els següents enllaços:


Posa’t en contacte amb nosaltres si tu també vols potenciar i motivar el teu equip amb el desenvolupament i treball de les soft skills. O bé consulta la nostra oferta formativa per a empreses i organitzacions, així com les activitats outdoor i de team building (online i presencial).


Si vols estar al dia de l’actualitat d’El despertador subscriu-te al butlletí i
rebràs les novetats de cada mes al teu correu electrònic.

1 reply »

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *